Η μελέτη από τον Ναυπηγό Μηχανικό θα προσδιορίσει τα κατάλληλα μεγέθη ποσότητας υλικών και τρόπου αγκυροβολίας λαμβάνοντας υπόψη το είδος βυθού, μετεωρολογικών δεδομένων, βάθος, διαστάσεις και βάρος της πλωτής κατασκευής στη μελέτη αγκυροβολίας και υπολογισμού ευστάθειας.

Πίνακας Χαρακτηριστικών