ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία HYDROFUN ΕΠΕ (η “Εταιρεία”) με την παρούσα εγγυάται τα προϊόντα της (συναρμολογούμενους κύβους και πείρους σύνδεσης Hydrofloat) για κάθε μία από τις πλωτές εξέδρες που είχε απευθείας πουλήθηκαν από την Εταιρεία είτε μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, στον αγοραστή (ο “αγοραστής”) την απαλλαγή ελαττωματικού υλικού πρώτης ύλης ή λόγω διαδικασιών παραγωγής και σχεδιασμό πλωτής εξέδρας σύμφωνα με τους κανόνες καλής τέχνης κατά την ημερομηνία παραγωγής και πώλησης.

Η εγγύηση που περιέχεται στο παρόν από την Εταιρεία δίνεται υπό την προϋπόθεση:

 • Αποδοχή της παράδοσης της πλωτής εξέδρας με πλήρη εξόφληση του ποσού αγοράς της πλωτής εξέδρας, και την πρόθεση ή την άδεια του αγοραστή για την εγκατάσταση της πλωτής εξέδρας.
 • Η πλωτή εξέδρα θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί για εύλογο σκοπό και όχι εμπορικό.
 • Η πλωτή εξέδρα δεν έχει συναρμολογηθεί ή λειτουργήσει σε συνδυασμό με άλλες πλωτές κατασκευές ή εξαρτήματα τρίτων.
 • Οι πλωτές εξέδρες δεν έχουν επισκευαστεί, αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί, εκτός από ή με τη συγκατάθεση της Εταιρείας.
 • Η συγκεκριμένη εγγύηση παύει να ισχύει σε κάθε περίπτωση μέσα σε 4 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της πλωτής εξέδρας.

Αξιώσεις του αγοραστή, σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση θα ακολουθήσουν να ισχύουν μόνο αν:

 • Ο αγοραστής πρέπει να έχει αμέσως αναφέρει υποτιθέμενα ελαττώματα με επιστολή στην Εταιρεία.
 • Η Εταιρεία επιτρέπεται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατ’ επιλογή, ελαττωματικές πλωτές εξέδρες και θα αποτελούν την αναγνώριση και αποδοχή του αγοραστή πως οι πλωτές εξέδρες συμμορφώνονται με όλες τις περιγραφές, τα δείγματα και τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία στον αγοραστή κατά την παραλαβή της παραγγελίας εξαρτημάτων, υλικών σύνδεσης ή επιπρόσθετων υλικών – προϊόντων.
 • Σε περίπτωση επισκευών και αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων, και επιπρόσθετα υλικά – προϊόντων, ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε έξοδα μεταφοράς αυτών που θα προκύψουν καθώς και έξοδα επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων, ανταλλακτικών ή αξεσουάρ από και προς την Εταιρεία.

Αυτή η εγγύηση περιορίζεται ρητά στο ότι:

 • Η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για την ελαττωματική λειτουργία της πλωτής εξέδρας που προκαλείται από κακή χρήση, αμέλεια, κακές κλιματολογικές και γεωγραφικές συνθήκες δηλαδή ζημιών που προκαλούνται με άλλο τρόπο στο χώρο εγκατάστασης και επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της πλωτής εξέδρας.
 • Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο στον αρχικό αγοραστή και δεν μπορεί, χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας, να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί από τρίτους ως βάση για την εγγύηση.
 • Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στο παρόν, η Εταιρεία δεν θα υποχρεούται ή θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, έξοδα ή τραυματισμό οποιουδήποτε είδους, βανδαλισμούς, οτιδήποτε συνδέεται με την εγκατάσταση, λειτουργία, επισκευή, αντικατάσταση, επακόλουθες καθυστερήσεις ή αμέλεια στην πλωτή εξέδρα ή οποιοδήποτε μέρος αυτής. Η μέγιστη ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην αντικατάσταση και επισκευή των εξαρτημάτων της πλωτής εξέδρας.

Εκτός όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις, εγγυήσεις, υποσχέσεις, δηλώσεις ή εξασφαλίσεις ή συμφωνίες σχετικά με τις πλωτές εξέδρες, ρητά ή σιωπηρά, που προκύπτουν από το νόμο ή με άλλο τρόπο.

Εγγύηση

Παρατηρήσεις:
Αρκετοί κατασκευαστές δηλώνουν εγγύηση πιθανόν μεγαλύτερου χρόνου, οι οποίες υπόκεινται και στους όρους της εγγύησης που παρέχουν, γι’ αυτό παρακαλούμε ζητήστε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης που προσφέρουν. Ένα προϊόν το οποίο εγγυάται για 4 έτη σημαίνει ότι η διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι ασφαλώς πολλαπλάσια.