Βίδα συναρμολόγησης (18×4,5)cm

Υλικό: HDPE (πρωτογενές)