Το συγκεκριμένο σχοινί είναι ένας συνδυασμός από ένα ή δύο ίνες που κατασκευάζονται ως δύο ομόκεντρα στοιχεία, και οι δύο πλεγμένες. Η πρώτη – που ονομάζεται πυρήνας – είναι ένα πολλαπλών σκελών πλεγμένο σχοινί. Στη συνέχεια, πάνω από αυτό, έχει υφανθεί ένα δεύτερο σχοινί πολλαπλών σκελών – που ονομάζεται μανδύας.

Τα δύο σχοινιά που λειτουργούν ως ένα, αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό σχοινί και το εξωτερικό στρώμα το προστατεύει εξ’ ολοκλήρου από την τριβή. Σε αυτό το συνδυασμό των δύο στοιχείων, πυρήνα και μανδύα, το βάρος τους πρέπει να είναι σχεδόν ίσο. Η εκτροπή μπορεί να περιοριστεί μόνο σε ποσοστό 45% – 55% σε κάθε περίπτωση.

Έχει ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε καμία ανταλλαγή μεταξύ πυρήνα και μανδύα να μην υπάρχει σε όλο το μήκος του σχοινιού.

Η γραμμική πυκνότητα αντιστοιχεί στο καθαρό βάρος ανά μήκος του σχοινιού που εκφράζεται σε γραμμάρια ανά μέτρο ή σε κιλά ανά χιλιάδες μέτρα. Η γραμμική πυκνότητα μετράται υπό τάση, όπως ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 2307. Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί υλικών που μπορούν να κατασκευαστούν όπως πολυπροπυλένιο ή πολυεστέρα, νάιλον, κ.λπ.

Πίνακας Χαρακτηριστικών

Το αρμόδιο Ινστιτούτο διευκρινίζει ότι το ωφέλιμο φορτίο (SWL) ενός σχοινιού καθορίζεται διαιρώντας την ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό του σχοινιού με έναν συντελεστή ασφάλειας. Ο συντελεστής ασφαλείας κυμαίνεται από 5 έως 12 για μη κρίσιμες χρήσεις και συνήθως ορίζεται σε 15 για πιο απαιτητικές χρήσεις.