Είναι ένα περιστρεμμένο συνθετικό σχοινί με 100% μονοΐνα πολυαμιδίου συνδυαζόμενο μαζί με πολυνηματικά πολυαμιδίου σχηματίζοντας μια πολύ στιβαρή κατασκευή. Έχει μια μεγαλύτερη τάση να επιμηκυνθεί σε σχέση με τα συρματόσχοινα και ως εκ τούτου είναι λιγότερο επιρρεπή σε θραύση λόγω έντασης. Επίσης, σε σύγκριση με τα συρματόσχοινα από χάλυβα, απαιτεί πολύ λιγότερη συντήρηση και είναι σημαντικά ελαφρύτερο και πιο εύκολο στο χειρισμό ώστε να διευκολύνεται η ταχεία πρόσδεση. Αυτό το σχοινί έχει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και θα καταστεί πιο ευέλικτο και πιο εύκολο στο χειρισμό με εκτεταμένη χρήση.

Έρχεται και στην πλωτή έκδοση (Ajax Float).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AJAX

 • Σχοινιά υψηλής αντοχής
 • Εξαιρετική αντοχή στην τριβή
 • Εξαιρετικά χαρακτηριστικά κόπωσης
 • Υψηλή επιμήκυνση (επιμήκυνση νέου σχοινιού: 26%)
 • Ειδικό βάρος: 1,14 (μη κυμαινόμενο)
 • Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
 • Σημείο τήξεως: 250°C
 • Μείωση των MBL όταν είναι υγρά: 2%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ AJAX FLOAT

 • Σχοινιά υψηλής αντοχής
 • Εξαιρετική αντοχή στην τριβή
 • Εξαιρετικά χαρακτηριστικά κόπωσης
 • Υψηλή επιμήκυνση (επιμήκυνση νέου σχοινιού: 21%)
 • Ειδικό βάρος: 0,99 (κυμαινόμενο)
 • Πολύ καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
 • Σημείο τήξεως: 245 / 170°C
 • Μείωση των MBL όταν είναι υγρά: 2%

Πίνακας Χαρακτηριστικών

Το αρμόδιο Ινστιτούτο διευκρινίζει ότι το ωφέλιμο φορτίο (SWL) ενός σχοινιού καθορίζεται διαιρώντας την ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό του σχοινιού με έναν συντελεστή ασφάλειας. Ο συντελεστής ασφαλείας κυμαίνεται από 5 έως 12 για μη κρίσιμες χρήσεις και συνήθως ορίζεται σε 15 για πιο απαιτητικές χρήσεις.