Δέστρα για την πρόσδεση σκαφών. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια δέστρα κάθε 3 μέτρα μήκος.