Αυτές οι άγκυρες έχουν πολύ μεγαλύτερη ισχύ συγκράτησης από τις συμβατικές άγκυρες πρόσδεσης, όπως 4 έως 5 φορές την ισχύ συγκράτησης σε σύγκριση με όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Έχουν υψηλότερη ισχύ συγκράτησης, μικρότερο πεδίο εφαρμογής, επιτρέπουν την ανάρτηση στο έδαφος, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, ουσιαστικά καμία διαταραχή του πυθμένα, επαληθεύσιμη ικανότητα φόρτωσης σε όλες τις συνθήκες του εδάφους, επαναχρησιμοποιήσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον, εξαλείφουν την άγκυρα από σκυρόδεμα. Αυτές οι άγκυρες είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας χάλυβα με σφυρηλατημένες συνδέσεις.