Προσαρμόζεται ως ειδικό τεμάχιο στην επιφάνεια της πλωτής προβλήτας.

Ο τύπος, οι διαστάσεις και η ικανότητα για το χειροκίνητο βίντζι προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.