Κρατούν την πλωτή εξέδρα σε ασφαλή απόσταση από τον αιγιαλό, βράχια, κρηπίδωμα. Προσαρμόζονται με κινητή διχαλωτή φλάντζα ώστε να απορροφούν τη διαφορά ύψους λόγω κυματισμού.