Είναι πολύ διαδεδομένος τύπος άγκυρας στην Ελληνική επικράτεια. Τα πλατιά της πτερύγια κρατούν πολύ καλά στη λάσπη και την άμμο και γενικά σε μαλακό βυθό αρκεί να εισχωρήσουν στο βυθό, ενώ υστερούν στους βραχώδεις βυθούς. Μειονέκτημά της είναι ότι εάν δεν ανοίξουν για να εισχωρήσουν στο έδαφος θα κρατάει το πλωτό μόνο με το βάρος της. Η στοιβασιά της είναι εύκολη επειδή τα νύχια της είναι κινητά και εξοικονομεί χώρο, πλεονέκτημα για τα μικρά σκάφη.

Η μελέτη από τον Ναυπηγό Μηχανικό θα προσδιορίσει τα κατάλληλα μεγέθη ποσότητας υλικών και τρόπου αγκυροβολίας λαμβάνοντας υπόψη το είδος βυθού, μετεωρολογικών δεδομένων, βάθος, διαστάσεις και βάρος της πλωτής κατασκευής στη μελέτη αγκυροβολίας και υπολογισμού ευστάθειας.